Grammatica van het Spokaans © Rolandt Tweehuysen | Postbus 3774 | 1001 AN Amsterdam

<< Home |
<< Hoofdmenu Spokanisch Archief |
<< Taalmenu Spokanisch Archief |

 

Inhoudsopgave

Grammatica van het Spokaans

GRASP


Algemeen

1. Introductie
 1. Talen, dialecten en alfabet
 2. Uitspraak en spelling
2. Substantieven
 1. CategorieŽn en morfologie van substantieven
 2. Vervolg morfologie van substantieven
 3. Geslachten van substantieven
3. Meervoud
 1. Meervoud van nominale elementen
 2. Gebruik van meervoudsvorm en intern vs. extern meervoud
4. Additieven
 1. CategorieŽn en gebruik van additieven
 2. Morfologie van additieven
 3. Meervoud van additieven
 4. Trappen van vergelijking
 5. Verbalisatie van additieven
5. Lidwoorden en lidwoordvervangende voornaamwoorden
 1. Lidwoorden
 2. Bezittelijke voornaamwoorden
 3. Aanwijzende en onbepaalde voornaamwoorden
6. Genitief, resultatief en reduplicatie
 1. Genitief
 2. Nominale resultatief
 3. Gebruik van de nominale resultatief
 4. Additivische resultatief
 5. Reduplicatie
7. Substantief-vervangende voornaamwoorden
 1. Persoonlijke voornaamwoorden
 2. Samenstellingen en afleidingen van persoonlijke voornaamwoorden
 3. Wederkerende en wederkerige voornaamwoorden
 4. Zelfstandige voornaamwoorden
8. Werkwoorden
 1. Verbale categorieŽn
 2. Infinitief-constructies
 3. Verbale stammen
 4. Morfologie van werkwoorden
9. Woordvolgorde
 1. Basiszin en basiselementen
 2. Passiefconstructies zonder subject
 3. Gebruik van passiefconstructies
 4. Positie van additieven en additivische bepalingen
10. Deelwoorden en koppelwerkwoorden
 1. Tegenwoordige deelwoorden
 2. Voltooide deelwoorden
 3. Koppelwerkwoorden
11. Modaliteit, aspecten en tijden
 1. Modaliteit en aspect
 2. Werkwoordstijden
12. Samengestelde zinnen
 1. Nevenschikking
 2. Nevenschikking (vervolg)
 3. Semantische onderschikkingen
 4. Grammaticale onderschikkingen
 5. Relatieve bijzinnen
 6. Performatieve constructies
 7. Nominalisaties
 8. Promotie en degradatie
13. Referentie
 1. Pronominalisatie
 2. Deleties
 3. Sporen
 4. Determinanten
14. Voorzetsels en vergelijkingen
 1. Voorzetsels: morfologie en semantiek
 2. Voorzetsels: syntaxis
 3. Voorzetsel-uitdrukkingen
 4. Vergelijkingen
15. Aspectuele zinstypes
 1. Vragende en antwoordende zin
 2. Ontkenningen
 3. Causatief en permissief
16. Idioom
 1. Idiomatische uitdrukkingen
 2. Ideoantoniemen
 3. Spreekwoorden en gezegdes
17. Antropologische linguÔstiek
 1. Telwoorden en breuken
 2. Temporale uitdrukkingen, klokkijken en kleuren
 3. Namen, familierelaties en titels
 4. Dialecten
18. Schrift en tekst
 1. Pegrevisch schrift
 2. Tekstvoorbeeld in Pegrevisch en Latijns schrift
19. Appendices
 1. Meervouden en Resultatieven
 2. Stammen en Voltooide Deelwoorden
 3. Additieven zonder meervoudsvorm
 4. Tegenwoordige Deelwoorden als Additief
 5. Voltooide Deelwoorden als Additief
 6. Landen, bewoners, talen
20. Registers en Referenties
 1. Register van Spokaanse woorden
 2. Register van begrippen
 3. Register van auteurs
 4. Referenties
21. Herstel...
 1. Aanvullingen, wijzigingen, verbeteringen
 2. Nawoord

<< Home |
<< Hoofdmenu Spokanisch Archief |
<< Taalmenu Spokanisch Archief |